Lidmaatschap opzeggen

Het opzeggen van het lidmaatschap van onze vereniging moet voor 1 oktober van het voorafgaande jaar gebeuren.
De ledenadministratie van onze vereniging is uitbesteed aan Sportvisserij Nederland waar u via