Over 'ons stekkie'

Over "Ons Stekkie" 
 
H.S.V. "Ons Stekkie" is de lokale hengelsportvereniging in Zeewolde. De vereniging is opgericht in 1987.

Contractueel is met de Gemeente Zeewolde vastgelegd dat H.S.V. "Ons Stekkie" het loop- en visrecht heeft in de dorpsgrachten, de haven, Harderhaven en de wateren op het Trekkersveld en Horsterparc. Daarom heeft u een vergunning nodig om hier te mogen vissen. De (Jeugd)Vispas herbergt het lidmaatschap van de vereniging.

Buiten veel wedstrijden voor de jeugd en senioren, organiseren wij ook informatieavonden, castingwedstrijden, demonstraties, klaverjas en dartavonden etc. etc. Bij dit alles staat de vereniging, haar leden en ons clubhuis centraal. Wij nodigen u uit alles hierover te lezen op deze site.

Het bestuur heet u van harte welkom.

_________________________________________________________________________________________________________________________________

Bestuur HSV "Ons Stekkie

Voorzitter: Jan van de Bovenkamp          
* voorzitter@visseninzeewolde.nl

Vice voorzitter: Otto Thijs 

Secretaris: Fabiënne ter Horst              
* secretaris@visseninzeewolde.nl

2e secretaris: Jomar ter Horst

Penningmeester: Peter Ocks                 
* penningmeester@visseninzeewolde.nl

2e penningmeester: Martin Hoekstra     

Ledenadministratie: Peter Ocks,  
* penningmeester@visseninzeewolde.nl

Controlecommissie: Herman Schipper, Jan vd Bovenkamp, Anton Sterenberg, Patrick van de Bovenkamp

Jeugdcommissie: Wout vd Kamp, Marco Roest

Wedstrijdcommissie: Anton Sterenberg, Patrick vd Bovenkamp

Dartcommissie: Hans Schlüter 

Zee commissie: Martin Hoekstra

Vliegviscommissie: Peter Ocks

Barcommissie: Otto Thijs, Remge Vink

Water, visstand beheer:  Jan van de Bovenkamp

Onderhoud: Roelof Nobel,  Robin Hoekstra, Jomar ter Horst

PR commissie: Fabiënne ter Horst, Jan van de Bovenkamp