Viswater

https://www.visplanner.nl/

Dit is een alsmaar aangroeiende lijst doordat Zeewolde groeit en daarmee ook deze lijst!

1. Aanloop en Pluuthaven

2. Harderhaven

3. Het dorpsgrachten stelsel binnen de dorpsgrenzen

4. De insteekhaven aan de Baardmeesweg op de Hoge vaart

5. Alle water op het gehele industrie terrein met uitzondering van de Hoge Vaart

6. De Spiekvaart en Spiek tocht

CHECK ALTIJD DE VISPLANNER APP!

1. De Aanloop en Pluutphaven zijn de havens direct grenzend aan het Wolderwijd. Het zijn visrijke havens daar waar het gaat om roofvis zoals Snoek en Baars. Witvis is er in wisselende hoeveelheden afhankelijk van het seizoen. Je kunt er prima, Jiggen, Verticalen, Dropshotten, doodaas en andere roofvis technieken toepassen. Ook voor de Bellyboat vissers is dit een prima stek. De verbinding (sloot) tussen de beide havens is soms bomvol vis maar meestal geen visrijke stek.

Let op! De in de aanloop haven gelegen pondverbinding en de muziektent zijn voor de sportvissers geen visplaats. Uiteraard is gebruik van het pondje toegestaan voor transport. Heb altijd respect voor privé bezit zoals tuinen en boten.

2. Harderhaven, dit is een gebied waar meerdere eigenaren iets van zeggenschap en rechten hebben. Zo ook de hengelsport vereniging en de federatie. De haven heeft alle rechten op haar steigers en 4m uit de zijkanten hiervan. Alle andere water aan de binnenzijde van de haven en de begaanbare oevers vallen onder de VISpas. Door de rechten van de federatie zijn ook de oevers aan de buitenkanten bevisbaar. Ook is de hoofdvaarweg en zijn de oevers waar geen bebouwing staat bevisbaar vanuit de boot of vanaf de oever. Nachtvissen tussen 23.00 uur en 05.00 uur is er verboden!


3. Het dorpsgrachten stelsel is een heel breed begrip dat beseffen we ons maar ga ervan uit dat alle water binnen de dorpsgrenzen hieronder valt. De diverse meertjes plassen en grachtjes maar ook de binnenhaven aan de Pegasus zijn stuk voor stuk zeer visrijke wateren. Bijna altijd makkelijk bereikbaar en bevisbaar. Alle technieken werken maar met een boot in de grachten en of op de plassen en meertjes is geen optie! Een rijk bestand aan vis waaronder bijna alle witvissoorten, Karper en vooral ook Snoek en Baars. Een snoekbaars is uitzonderlijk! Er is een duidelijk verschil in bodem en daardoor ook de Flora in en rond het water, daar waar het zuidelijke deel van het dorp einde voorjaar dicht groeit blijft het grootste deel schoon en prima bevisbaar. In samenwerking met het waterschap wordt met regelmaat onderhoud gepleegd aan oever en in het water.

4. De insteekhavens in de Hoge Vaart aan de Baardmeesweg, de oevers hier zijn slechts gedeeltelijk bevisbaar. De kopse kanten aan de weg zijn de plekken waar het vaakst vanaf gevist word. Vanaf de boot of Bellyboat kun je hier echter alle stekken bereiken. Af en toe een Meerval, maar veel vaker de Snoek, de Snoekbaars en Baars en alle witvissoorten zijn er volop te vangen.

5. De industrieterreinen Trekkersveld, Vestingveld, Horsterparc liggen buiten de dorpsgrenzen maar ook hier zijn de visrechten gegund aan de HSV “Ons Stekkie”. Kleinere plasjes en sloten blijken, wanneer je het lef hebt er ook eens te vissen, prima stekken voor o.a. Karper en Roofvis maar ook is er volop witvis te vangen. Let op! Blijf weg van privé terreinen, ook in het weekend.

6. De Spiekvaart en Spiektocht, De vaart is vergelijkbaar met de Hoge Vaart. Hier is regelmatige scheepvaart en in de zomerperiode veel recreatieve benutting door Kanoërs, Zwemmers, Schepen klein en middelgroot. Een schitterend water met een breed bestand vis, Karper, Witvis en Roofvis. De meeste delen van de oevers zijn prima bereikbaar, vissen vanaf de kant van de Spiekweg kan maar het is een stuk makkelijker vanaf de kant van het dorp. Met de auto kun je de oevers slechts heel beperkt bereiken, een stukje lopen is echter meer dan de moeite waard.


Nachtvissen is binnen de bebouwde kom van Zeewolde NIET toegestaan.

Uitzonderingen hierop zijn:

- Het water rondom de Verbeelding. Hier is het nachtvissen met maximaal 2 hengels en schuilmiddel toegestaan op de W-oever langs het fietspad en de Z-oever langs de bosrand. Deze oevers zijn ook hondenlosloopgebied van de gemeente Zeewolde.

- Het water aan de Waterlinie. Hier is het nachtvissen met maximaal 2 hengels en schuilmiddel toegestaan aan de NO-oever die parallel loopt met de Ossenkampweg. Minimaal 100m vanaf bebouwing

Binnen de bebouwde kom is het toegestaan om te vissen met maximaal 2 hengels vanaf 06:00 uur tot 23:00 uur zonder overlast te veroorzaken.

Niet toegestaan zijn o.a.:

- Open vuur, openlijk alcoholgebruik, vuil achterlaten, geluidsoverlast.


Er geldt een terugzetplicht in hetzelfde water voor snoek, karper, zeelt en giebel.

De vereniging beheert actief de regels zoals gesteld in de voorwaarden van de vispas en/of de kleine vispas en/of de visplanner, en onderneemt actie als er sprake is van overlast. (Het recht tot vissen in de verenigingswateren kan worden ingetrokken).