Om u de beste gebruikservaring te kunnen bieden, gebruiken wij cookies. Voor meer inhoudelijke informatie en het onderscheid die wij hier in maken, verwijzen wij u door naar ons Cookie beleid

Accepteer cookies

​Terugdringen van het loodgebruik in de sportvisserij

terug naar overzicht

Maandag, 27 april 2020

In 2021 zullen we als hengelsportvereniging onze eerste Loodvrij evenementen organiseren! Aanleiding is de Greendeal die Sportvisserij Nederland onlangs sloot met alle betrokken partners. We denken daarbij aan Een Streetfishing dag, een feederwedstrijd, en de Zee bootwedstrijd.

We staan achter de Greendeal maar weten ook dat dit een grote omslag zal zijn voor de hengelsport, moeilijk afscheid nemen van wat we kennen en iets duurdere maar maatschappij verantwoordelijke alternatieven kiezen.
Er gaat een nieuwe wereld voor u open!

Even wat informatie betreffende deze greendeal en de achtergronden ervan.

Deze tekst is deels overgenomen vanuit een brief aan de gemeenten in Nederland, opgesteld door Sport Visserij Midwest Nederland.


Lood hoort niet thuis in het water. Daarom willen we u vertellen hoe we, samen met andere (overheids- en natuur)organisaties het loodgebruik in de sportvisserij terugdringen.

Georganiseerde sportvisserij
Heel veel mensen vissen in Nederland. Het is één van de meest beoefende buitenactiviteiten. Op voetbal na is Sportvisserij Nederland – tevens lid van NOC*NSF – de grootste sportbond. We hebben dan ook een grote organisatie met veel kennis over water en vis. Binnen heel veel gemeenten is de hengelsportvereniging een van de grootste clubs. Hengelsportverenigingen organiseren tal van activiteiten, waaronder vislessen voor de jeugd en vissen met ouderen, wat samen met het Instituut voor Natuureducatie (IVN) wordt gedaan. Sportvissers genieten van het buiten zijn en zijn over het algemeen echte natuurliefhebbers.

Green Deal Sportvisserij Loodvrij
Veel sportvissers gebruiken lood als verzwaring van de lijn. Lood is slecht voor mens, dier en milieu. Onderzoek door Wageningen Marine Research heeft aangetoond dat het loodverlies minder groot is dan eerder werd aangenomen en door sommigen nog altijd bewust wordt gesuggereerd. Dit neemt niet weg dat we vanuit de sportvisserij het loodgebruik willen terugdringen en uiteindelijk stoppen. Met de Rijksoverheid (4 ministeries), de Unie van Waterschappen, Natuurmonumenten en Dibevo(brancheorganisatie gezelschapdieren) is daarom de Green Deal Sportvisserij Loodvrij afgesloten. Het doel van deze Green Deal is het stoppen van het loodgebruik in de sportvisserij in 2027. Daarbij wordt gestreefd naar een reductie van 30% in 2021. Inzet daarbij is om via een cultuuromslag en gedragsverandering het loodgebruik snel terug te dringen. Via verschillende sporen (waaronder uitgebreide bewustwordingscampagnes en pilotgebieden) wordt hard gewerkt om dit te realiseren.Een uitgebreide voortgangsrapportage namens alle partners van de Green Deal is bijgevoegd.

Gedragsverandering
Samen met de Green Deal partners hebben we bewust gekozen voor een tijdpad van tien jaar (2027) en een tussendoel na drie jaar (2021). Het vraagt tijd om draagvlak te creëren en een gedragsverandering te bewerkstelligen. Zeker ook omdat we ons niet alleen richten op de eindgebruiker, de sportvisser maar ook op detaillisten en (internationale) producenten. De betrokkenheid en het enthousiasme vanuit verenigingen en sportvissers om de hengelsport te verduurzamen nemen snel toe. Dat uit zich bijvoorbeeld in loodvrije evenementen.
Bij veel wedstrijden en evenementen zoals beurzen is ingezet op bewustwording en voorlichting. Sportvissers worden daarbij voorzien van milieuvriendelijke loodalternatieven en informatiemateriaal.

Gelukkig zien we nu al een duidelijke omslag bij sportvissers, hengelsportverenigingen en de groot- en detailhandel. Er wordt steeds meer loodvrij georganiseerd en er komen steeds meer loodvrije producten op de markt. Maar net als bij andere duurzaamheids- en klimaatopgaven gaat zo’n gedragsverandering niet over één nacht ijs.

Als georganiseerde hengelsport werken wij aan een loodvrije sportvisserij en wij zijn, samen met de hengelsportvereniging in uw gemeente, daarbij graag uw partner.

Alle informatie over Sportvisserij Loodvrij kunt u vinden op www.sportvisserijloodvrij.nl